Vereine
A.C. LAMADELAINE

- Präsident : LILL Guy                            Tél: 621 211 198                              email: guylill@pt.lu

- Sekrtärin : MENGHI Sabrina             Tél: 661 161 287                             email: sabrina@patrick.lu

BEAUCERON CLUB

- Präsidentin : MELCHIOR-SCHLECHTER Marie-Josée   Tél: 78 70 39    email: melchioj@pt.lu

- Sekretärin :   LANNERS Anne                          Tél: 691 535 871          email : anlanners@gmail.com

DOBERMANN CLUB

- Präsidentin : MELCHIOR Marie-Josée             Tél: 78 70 39                   email: melchioj@pt.lu

- Sekretärin   : LANNERS Anne                            Tél: 691 53 58 71             email: alanners@email.lu

H.S.V BOERMERANGE 

- Präsidentin : MIRIZZI Tanja                         Tél: 621 49 51 23

- Sekretär :       FIOR Nadia                              Tél: 661 300 967                                    email: nfior@pt.lu

H.S.V NEUDORF

- Präsidentin : CONTER Anne                         Tél: 43 69 42

- Sekretär :       BORREGA Daniel                    Tél: 621 39 05 40

HONDS FRENN BOUNEWEEG

- Präsidentin : WEBER SCHMIT Anette       Tél: 621 83 17 56                      email: annweber@pt.lu

- Sekretärin   : GONNER KARGER Josée      Tél: 621 15 74 77                     email: schica@pt.lu

KENNEL-CLUB KAYL

- Präsident   : MATHIEU John                          Tél: 51 70 40

- Sekretärin  : KEIL Gil                                       Tél: 691 744 381                         email:  gilkeil@pt.lu

MALINOIS CLUB LUXEMBOURG

- Präsidentin : WEBER SCHMIT Annette      Tél: 621 83 17 56                     email: annweber@pt.lu

- Sekretär       : WEBER Mike                             Tél: 621 31 79 89

S.C.P.G. ESCH-ALZETTE

- Präsident : KAYSER Marc                                Tél: 36 76 66                       email: kaysmarc@pt.lu

- Sekretär   : JUNG Raymond                            Tél: 31 40 61                        email: secretaire@ccac.lu

WASSER HEEN ESCH-SAUER W.H.E.L.

- Präsident : REMACLE Romain                      Tél: 621 290 405                           email: whel@pt.lu

- Sekretär   : REMACLE Romain                      Tél: 621 290 405                           email : whel@pt.lu